93 412 33 11

Aviso Legal

Centre Terapèutic Podològic (a partir d’ara CTPEU), amb domicili social al Carrer Balmes nº 16 i amb CIF J63206155 és el titular d’aquesta pàgina web.

Condicions d’ús

L’accés i utilització d’aquesta pàgina web implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de les següents condicions:

• El material i continguts recollits en aquesta pàgina web són propietat de CTPEU o bé de tercers clarament identificats; reservant-se CTPEU la modificació, actualització, supressió dels mateixos o la limitació en el seu accés a part o la totalitat d’ells en qualsevol moment.

• Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat sobre els continguts sense l’autorització expressa dels seus propietaris, excepte que es reflecteixi explícitament una altra cosa.

• Aquesta pàgina web no utilitza cap mitjà automatitzat (cookies, rootkits, etc.) per a recollir dades confidencials o personals sense el seu coneixement ni consentiment previ.

• En el cas que es requereixi a l’usuari subministrar dades a certes àrees d’aquesta pàgina web se li informarà de forma precisa, segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, de les condicions d’ús d’aquesta informació i si les seves dades seran incloses en un fitxer responsabilitat de CTPEU única i exclusivament per a les finalitats reflectides, donant l’usuari de la web el seu consentiment exprés i inequívoc per a això.

• L’usuari podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a CTPEU o bé enviant un correu electrònic a info@ctpeu.com

• S’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, amb la tecnologia actual, per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats, d’acord amb el qual estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre així com qualsevol un altre normativa aplicable.